en ]
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA
On-line servis
pro stálé klienty advokat (at) foll.cz
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Komplexní služby
spolupracujeme s příbuznými právními profesemi, a to jak notáři, daňovými poradci, auditory a znalci, tak i se spřátelenými advokátními kancelářemi v České republice a se specializovanými překladateli.

Individuální přístup
snažíme se o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta s přihlédnutím k jeho osobním potřebám a minimálním nákladům

Flexibilita
přizpůsobujeme se klientovým potřebám, řešíme úkoly v co nejkratším čase

Efektivnost
optimalizujeme poskytování služeb při současné minimalizaci nákladů

Rychlý postup
využíváme všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil v co nejkratším možném termínu

Transparentnost
vedeme přesnou evidenci vykonané práce a vynaložených nákladů

Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Vláda schválila změnu zákona, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových nájemníků

Dne 12.6.2024 na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka, schválila vláda změnu zákona, kter ... vice ...

Změny u DPP přicházejí již od 1.7.2024

Zaměstnavatel bude mít počínaje 1.7.2024 povinnost každý měsíc oznámit DPP na ČSSZ a to do ... vice ...

Zkrácení doby oddlužení

Poslanecká sněmovna dne 22.5.2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh novely InsZ, OSŘ, SouVR ... vice ...

Dodavatelé nově ručí za mzdu zaměstnanců svých subdodavatelů ve stavebnictví.

Koncem roku 2023 byla mimo mediální pozornost přijata další novela zákoníku práce, podle kter ... vice ...

Od 1.1.2024 dochází k významnému zpřísnění odpočtu DPH při koupi osobních automobilů

Podle konečného znění konsolidačního balíčku bude od 1.1.2024 limitována výše vstupní ceny ... vice ...