en ]
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA
On-line servis
pro stálé klienty advokat (at) foll.cz
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Komplexní služby
spolupracujeme s příbuznými právními profesemi, a to jak notáři, daňovými poradci, auditory a znalci, tak i se spřátelenými advokátními kancelářemi v České republice a se specializovanými překladateli.

Individuální přístup
snažíme se o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta s přihlédnutím k jeho osobním potřebám a minimálním nákladům

Flexibilita
přizpůsobujeme se klientovým potřebám, řešíme úkoly v co nejkratším čase

Efektivnost
optimalizujeme poskytování služeb při současné minimalizaci nákladů

Rychlý postup
využíváme všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil v co nejkratším možném termínu

Transparentnost
vedeme přesnou evidenci vykonané práce a vynaložených nákladů

Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu DPH finančním úřadem

Upozorňujeme vás, že finanční úřad nemůže zadržovat nespornou část nadměrného odpočtu ... vice ...

Zvýšení zaručené mzdy pro rok 2019

Upozorňujeme vás na daňové dopady zvýšení minimální mzdy. Zvýšení minimální mzdy zvyš ... vice ...

Náš kolega autorem knihy o veřejných zakázkách

Sdělujeme, že od 13.7.2018 je vydána nová publikace nakladatelstvím C.H. Beck, příručka - Př ... vice ... | Link

Povinnost fyzických osob oznamovat osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč

Fyzické osoby (podnikatelé i nepodnikatelé) mají i letos povinnost oznamovat finančnímu úřadu ... vice ...

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací

Od 1.1.2018 platí pro všechny obchodní korporace a další evidované právnické osoby nová povinnost ... vice ...