en ]
Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA
On-line servis
pro stálé klienty advokat@foll.cz
Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Komplexní služby
spolupracujeme s příbuznými právními profesemi, a to jak notáři, daňovými poradci, auditory a znalci, tak i se spřátelenými advokátními kancelářemi v České republice a se specializovanými překladateli.

Individuální přístup
snažíme se o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta s přihlédnutím k jeho osobním potřebám a minimálním nákladům

Flexibilita
přizpůsobujeme se klientovým potřebám, řešíme úkoly v co nejkratším čase

Efektivnost
optimalizujeme poskytování služeb při současné minimalizaci nákladů

Rychlý postup
využíváme všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil v co nejkratším možném termínu

Transparentnost
vedeme přesnou evidenci vykonané práce a vynaložených nákladů

Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Změny v občanském soudním řádu a exekutorském řádu

V září 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádku a zákona o exekutorech, kter ... vice ...

Budoucí zástavní právo

Nový občanský zákoník umožňuje zřídit zástavní právo k věci, která dosud není majetkem ... vice ...

Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1.1.2015

Leden 2015 přinesl změnu v zákoně o zaměstnanosti, kdy zaměstnavatel ani zaměstnanec již nemaj ... vice ...

Snížení limitu pro platby v hotovosti platí již od prosince 2014

Novela snižující limit pro platby v hotovosti z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč byla přijata zákonem ... vice ...

Chystané změny v omezení plateb v hotovosti

Zákonem o omezení plateb v hotovosti je uloženo to, že platba nad zákonem stanovený limit musí ... vice ...