en ]
Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA
On-line servis
pro stálé klienty advokat (at) foll.cz
Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Komplexní služby
spolupracujeme s příbuznými právními profesemi, a to jak notáři, daňovými poradci, auditory a znalci, tak i se spřátelenými advokátními kancelářemi v České republice a se specializovanými překladateli.

Individuální přístup
snažíme se o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta s přihlédnutím k jeho osobním potřebám a minimálním nákladům

Flexibilita
přizpůsobujeme se klientovým potřebám, řešíme úkoly v co nejkratším čase

Efektivnost
optimalizujeme poskytování služeb při současné minimalizaci nákladů

Rychlý postup
využíváme všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil v co nejkratším možném termínu

Transparentnost
vedeme přesnou evidenci vykonané práce a vynaložených nákladů

Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

GDPR - General Data Protection Regulation

Zkratka GDPR, neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, která se do české legislativy ... vice ...

Bankovní účty v zahraničí

Česká republika bude podle mezinárodní dohody GATCA sdílet údaje o bankovních účtech s více ... vice ...

Zákon o prokazování původu majetku

Zákonem č. 321/2016 Sb., platným od 11/2016, byla zavedena povinnost poplatníků daně z příjm ... vice ...

Informace pro spotřebitele:

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informujeme, ž ... vice ...

Změny v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí

Od 1.11.2016 je změna v osobě poplatníka daně. Nově jím je, a to ve všech případech, pouze ... vice ...