en ]
Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA
On-line servis
pro stálé klienty advokat (at) foll.cz
Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Komplexní služby
spolupracujeme s příbuznými právními profesemi, a to jak notáři, daňovými poradci, auditory a znalci, tak i se spřátelenými advokátními kancelářemi v České republice a se specializovanými překladateli.

Individuální přístup
snažíme se o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta s přihlédnutím k jeho osobním potřebám a minimálním nákladům

Flexibilita
přizpůsobujeme se klientovým potřebám, řešíme úkoly v co nejkratším čase

Efektivnost
optimalizujeme poskytování služeb při současné minimalizaci nákladů

Rychlý postup
využíváme všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil v co nejkratším možném termínu

Transparentnost
vedeme přesnou evidenci vykonané práce a vynaložených nákladů

Advokátní kancelář JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Zvýšení zaručené mzdy pro rok 2019

Upozorňujeme vás na daňové dopady zvýšení minimální mzdy. Zvýšení minimální mzdy zvyš ... vice ...

Náš kolega autorem knihy o veřejných zakázkách

Sdělujeme, že od 13.7.2018 je vydána nová publikace nakladatelstvím C.H. Beck, příručka - Př ... vice ... | Link

Povinnost fyzických osob oznamovat osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč

Fyzické osoby (podnikatelé i nepodnikatelé) mají i letos povinnost oznamovat finančnímu úřadu ... vice ...

Evidence skutečných majitelů obchodních korporací

Od 1.1.2018 platí pro všechny obchodní korporace a další evidované právnické osoby nová povinnost ... vice ...

GDPR - General Data Protection Regulation

Zkratka GDPR, neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, která se do české legislativy ... vice ...